Quy định và hình thức thanh toán

Khách hàng có thể lựa chọn phương thức thanh toán dưới đây sao cho phù hợp với nhu cầu của mình:

– Chuyển khoản theo thông tin tài khoản đã niêm yết trong hợp đồng mua bán.
– Tiền mặt tại phòng Kế toán của công ty.