QUY ĐỊNH CHUNG

Trang www.muaxeoto.com.vn do Bà Võ Hà Kiều An sở hữu, thiết lập và vận hành. Thành viên trên website là các khách hàng, người sử dụng website, các tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp.

Qui định chung

Tên miền: Trang thương mại điện tử đăng tải thông tin sản phẩm được vận hành thông qua tên miền chính là www.muaxeoto.com.vn và do Bà Võ Hà Kiều An sở hữu và toàn quyền sử dụng.

Định nghĩa chung:

– Khách hàng: Là tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm được đăng tải trên www.muaxeoto.com.vn
– Thành viên: Bao gồm bên bán, khách hàng, đại lý, nhân viên và cả khách truy cập website.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân mà bạn đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao. Chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng đó và cam kết rằng những thông tin này sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật. Chúng tôi đảm bảo sẽ sử dụng thông tin khách hàng một cách hợp lý, có cân nhắc để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và đem lại cho Quý khách hàng những trải nghiệm thú vị khi sử dụng trang web chúng tôi. 

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin, bao gồm thông tin về khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng nhằm:

 • Cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ/sản phẩm
 • Tạo kênh liên lạc nhanh chóng và tiện lợi nhất giữa Mua Xe Ô tô và khách hàng nhằm cung cấp kịp thời những thông tin hữu ích mà khách hàng quan tâm.
 • Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website hoặc sản phẩm/dịch vụ do Mua Xe Ô tô cung cấp.
 • Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.

Cách thức thu thập thông tin

 • Thông tin mà khách hàng tự nguyện cung cấp cho Mua Xe Ô tô qua biểu mẫu đăng ký: Khách hàng tự điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu (ví dụ: Họ và tên, ngày/tháng/năm/sinh, số điện thoại, địa chỉ,…)
 • Qua thông tin đăng ký trên Website, lịch sử truy cập trên Website.
 • Thông tin mà khách hàng tự nguyện cung cấp cho bên thứ ba mà khách hàng biết rõ thông tin này sẽ không được bảo mật và đã đồng ý cho phép bên thứ ba sử dụng hợp pháp.

Phạm vi sử dụng thông tin

 • Cung cấp cho việc duy trì, cải thiện các dịch vụ/sản phẩm hiện tại, phát triển các sản phẩm/dịch vụ mới.
 • Cung cấp cho khách hàng những thông tin mà khách hàng yêu cầu hoặc những thông tin chúng tôi cho rằng khách hàng quan tâm. Ví dụ, thông tin các sản phẩm/dịch vụ mà khách hàng yêu cầu thông tin chi tiết hoặc thông tin khuyến mại đối với sản phẩm/dịch vụ mà khách hàng quan tâm.
 • Thông báo cho khách hàng biết về sản phẩm/dịch vụ hiện tại hoặc tương lai của Mua Xe Ô tô. Ví dụ, cung cấp đến khách hàng thông tin về các thay đổi hoặc cải tiến sắp tới, những sản phẩm sắp xuất hiện trên thị trường.
 • Những thông tin mang tính chất quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào chỉ được gửi đến khách hàng khi Đại lý được sự đồng ý của khách hàng và khách hàng có toàn quyền yêu cầu chấm dứt việc nhận toàn bộ hoặc một phần các thông tin bất kỳ từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ đề nghị khách hàng đưa ra sự đồng ý trước khi sử dụng thông tin cho một mục đích nào đó khác với các mục đích được nêu trong Chính sách này.

Cách cập nhật thông tin của Khách hàng

Thông tin khách hàng được cập nhật theo 2 cách sau:

 • Khách hàng chủ động báo cho đơn vị thu nhận và cập nhật thông tin của Khách hàng lên hệ thống lưu trữ của Đại lý.
 • Trong quá trình thông tin cho khách hàng về những vấn đề quan tâm, nếu có bất cứ sự thay đổi nào về thông tin khách hàng, nhân viên sẽ chủ động cập nhật lên hệ thống lưu trữ dữ liệu.

Đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Thông tin sau khi được thu thập theo các cách thức trên sẽ được cập nhật và hệ thống lưu trữ dữ liệu.

 • Đây là một hệ thống bảo mật thông tin được thiết kế nhiều lớp, cực kì bảo mật, có thể chống lại việc truy cập trái phép.
 • Mua Xe Ô tô chỉ cho phép nhân viên, và người đại diện của mình truy cập hệ thống thông tin thu thập được vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó cho chúng tôi và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng hoặc chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Khách hàng được bảo đảm an toàn, bí mật thông tin của mình khi đăng ký lái thử xe, yêu cầu tư vấn và tại website www.muaxeoto.com.vn, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

 • Do đó, Khách hàng tại đây đồng ý rằng, trong khi giao kết và sau thời gian thực hiện hợp đồng, Mua Xe Ô tô được thu thập, lưu giữ, sử dụng và chuyển giao một số thông tin của Khách hàng (“thông tin”) cho bên thứ để thực hiện khảo sát qua điện thoại, nhận các ý kiến phản hồi, cung cấp các dịch vụ hậu mãi,… Thông tin bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số CMND, đại diện, mã số thuế (nếu có), mẫu xe,… của Khách hàng.
 • Mua Xe Ô tô cam kết thu thập, sử dụng và chuyển giao thông tin an toàn, chính xác, đầy đủ và đúng với mục đích nêu trên, đồng thời tạo điều kiện cho khách hàng thay đổi thông tin đã cung cấp khi cần thiết.

Cam kết bảo mật thông tin

 • Mua Xe Ô tô cam kết sẽ không bán, chia sẻ dẫn đến làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích thương mại vi phạm cam kết của Đại lý ghi trong chính sách bảo mật này với bất kỳ cá nhân, cơ quan, tổ chức bên ngoài trừ khi một trong các trường hợp sau xảy ra:
 • Có sự đồng ý của khách hàng, Mua Xe Ô tô chỉ chia sẻ thông tin thu thập được từ khách hàng với công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài khi chúng tôi có sự đồng ý của khách hàng để thực hiện hành vi này.
 • Với các nhân viên, tổ chức nội bộ của Mua Xe Ô tô trong quá trình quản lý thông tin theo quy định của Đại lý hoặc các tổ chức trực thuộc của Đại lý hoặc các doanh nghiệp hay cá nhân đáng tin cậy khác để xử lý thông tin cho Mua Xe Ô tô dựa trên hướng dẫn của Mua Xe Ô tô và tuân theo Chính sách bảo mật thông tin cũng như mọi biện pháp bảo mật và an ninh thích hợp khác.
 • Vì lý do pháp lý, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài nếu chúng tôi tin một cách ngay tình rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để đáp ứng bất kỳ luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền.
 • Nếu Mua Xe Ô tô tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Mua Xe Ô tô sẽ tiếp tục đảm bảo việc bảo mật bất kỳ thông tin cá nhân nào và thông báo cho khách hàng bị ảnh hưởng trước khi thông tin cá nhân được chuyển giao và chịu sự chi phối của chính sách khác về sự riêng tư.

Thời điểm áp dụng chính sách bảo mật này

Chính sách bảo mật được áp dụng cho tất cả các dịch vụ/sản phẩm do Đại lý cung cấp tại Website.

 • Chính sách thu thập và bảo mật thông tin có thể thay đổi trong từng thời điểm. Mua Xe Ô tô sẽ không giảm quyền của khách hàng theo Chính sách này khi không có sự đồng ý rõ ràng của khách hàng. Mua Xe Ô tô sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách về sự riêng tư trên trang Website này và nếu những thay đổi đó quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn (bao gồm cả, đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo bằng email về các thay đổi của chính sách về sự riêng tư). Mua Xe Ô tô cũng sẽ giữ các phiên bản trước của Chính sách này trong hồ sơ lưu trữ để khách hàng xem xét.
 • Ngoài ra, Mua Xe Ô tô hiểu rằng quyền lợi của khách hàng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của Đại lý nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách thu thập và bảo mật thông tin, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0908 956 107 hoặc email: admin@muaxeoto.com.vn.

QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Khách hàng có thể lựa chọn phương thức thanh toán dưới đây sao cho phù hợp với nhu cầu của mình:

 • Chuyển khoản theo thông tin tài khoản đã niêm yết trong hợp đồng mua bán.
 • Tiền mặt tại phòng Kế toán của công ty.

QUY ĐỊNH HOÀN TẤT GIẤY TỜ MUA BÁN XE

Nhằm tạo điều kiện nhanh chóng thủ tục đơn giản hóa cho bên mua và bên bán, sau khi đạt thoả thuận về giá: Bên mua xe cũ yêu cầu bên bán xe phải giao giấy tờ xe liên quan gồm: cà vẹt xe, sổ đăng kiểm lưu hành và cam kết không có ai tranh chấp thưa kiện. Bên mua xe giao tiền đủ (tiền mặt một lần hoặc giao tại ngân hàng gần nhất). Hai bên ký vào biên bản mua bán xe và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cảm ơn Quý khách hàng đã giao dịch với chúng tôi.

CHÍNH SÁCH HOA HỒNG CHO NGƯỜI GIỚI THIỆU

Để dịch vụ mua bán có tính cạnh tranh và mục đích kích thích giao dịch mua bán tại cùng chúng tôi. Chúng tôi luôn đưa ra chế độ hoa hồng cho người giới thiệu:

MUAXEOTO sẽ chia hoa hồng cho người giới thiệu khách hàng đến và thực hiện việc giao dịch mua bán xe ô tô.

chi-tien-hoa-hong-cho-nguoi-gioi-thieu

Hình ảnh minh hoạ

Số tiền tuỳ vào giá trị xe và đươc căn cứ theo thoả thuận trước.

Mọi chi tiêc xin gọi trực tiếp Ms.An 0908 956 107.

Chúng tôi rất vui được cộng tác với tất cả các bạn có quan tâm tới giao dịch mua bán ô tô.

Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi.